Disclaimer

De content op deze website word gedeeltelijk toegevoegd door diverse domotica bedrijven. Wij gaan uit van een zekere expertise en professionaliteit van de bedrijven die hun eigen producten beheren. We gaan er dan ook vanuit dat de door hun beheerde content altijd zo volledige en eerlijk mogelijk zal worden ingevuld. We controleren regelmatig nieuwe inzendingen en wijzigingen maar kunnen helaas niet garanderen dat alle content honderd procent juist en actueel is. Mocht er een probleem zijn met content op deze website (van welke aard dan ook) dan kan dit gemeld worden door het sturen van een e-mail naar info@domoticavergelijken.nl. We zullen dan ons best doen om het zo goed mogelijk op te lossen.